HYTKI


Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi HYTKI -hanke on viiden alueen yhteistyönä rakentanut verkostoyhteistyötä, joka edistää terveys- ja hyvinvointialan datapohjaista innovaatiotoimintaa.  


HYTKI-hankkeen toimintakausi oli 1.9.2021-31.3.2024. Hanketta rahoitettiin TEM:n alueiden välisen temaattisen verkostoyhteistyön rahoituksella, ja rahoittavana viranomaisena toimi Pohjois-Pohjanmaan liitto.


Hankkeen toteuttajaorganisaatioita olivat Oulun yliopisto (koordinaatio), Business Oulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu /CEMIS, Kuopio Health Osk., Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Business Turku (ent. Turku Science Park).


Hankeen tavoitteina on toimintakautensa ajan ollut auttaa rakentamaan datasta tuote- ja palveluinnovaatioita, liiketoimintaa ja uutta arvoa osana ennakoivaa terveydenhoitoa ja hyvinvointikaupunkikehitystä. Eri alueiden erikoisosaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen on ollut olennainen osa HYTKI:n toimintaa. Lisäksi HYTKI on rakentanut vertaisoppimisen mahdollistavia toimintamalleja tukemaan alan toimijoita - yrityksiä, tutkimuksen tekijöitä ja julkisen puolen toimijoita - datan toisiokäytön toimeenpanossa ja hyvinvointi- ja terveysdatan hyödyntämisessä liiketoiminnassa, tutkimuksessa ja palvelutuotannossa.

Hankkeessa rakennettu verkosto jatkaa osana muita digitaalisen terveyden verkostotoimintoja Suomessa.